Samverkan på Nordkalotten

Välkommen till Kieliarena, ett samverkansprojekt för att främja minoritetsspråken på Nordkalotten. Här kan du hitta information om varför projektet är viktigt samt de olika aktiviteter som genomförs inom projektet.

Nyheter

Logotyper för projektets samarbetspartners. Övertorneå kommun, Kvensk institutt, Uleåborgs universitet och Interreg Nord.