(För finska, se nedan)
Välkommen till digitalt kulturseminarium tisdagen den 8. juni kl. 08:30-12:00!

Seminariet anordnas tillsammans med Tornedalsrådet som en del av ”Arena Tornedalen” -evenemanget.

Under seminariet presenterar vi ett spännande program med föreläsare som talar om kultur och minoritetsspråken i Tornedalen. Programmet innehåller också Tornedalska kulturinslag i form av musik och teater.

Välkommen att hänga med! Anmäla dig på evenemanget här, seminariet sker via Zoom och en länk till mötet skickas till deltagarna efter den sista registreringsdagen, söndagen den 6. juni.

Seminarieprogrammet listas nedan med alla tider på svensk tid. Titeln på varje ingång listas först på det språk den kommer att presenteras på, men en tolkning eller översättning kommer att finnas på svenska eller finska för allt. Naturligtvis är ändringar i programmet möjliga.


Tervetuloa digitaaliseen kulttuuriseminaariin tiistaina 8. kesäkuuta klo 08:30-12:00! (ruotsin aikaa)

Seminaari järjestetään yhteistyössä Tornionlaakson neuvoston kanssa osana ”Arena Tornedalen” -tapahtumaa.

Seminaariohjelma sisältää jännittävän kattauksen esityksiä kulttuurista ja vähemmistökielistä Tornionlaaksossa. Ohjelma sisältää myös Tornionlaaksolaista kulttuuria musiikin ja teatterin muodossa.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu tapahtumaan täällä, seminaari tapahtuu Zoomissa ja linkki tapahtumaan lähetetään osallistujille viimeisen rekisteröitymispäivän, sunnuntai 6. kesäkuuta jälkeen.

Seminaariohjelma löytyy alapuolelta, huomaa että kaikki ajat ovat ruotsin aikaa. Ohjelmaosioiden otsikko listataan aina ensin sillä kielellä millä se tullaan esittämään, mutta kaikkiin esityksiin tulee olemaan saatavilla myös tulkkaus tai käännös suomeksi tai ruotsiksi. Luonnollisesti muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.

08:30Mingel / Seurustelua
09:00Seminariet startar / Seminaarin avaus
Tuula Ajanki, VD Tornedalsrådet / Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtaja
Raisa Leussu, Projektledare / Projektin vetäjä
09:10Tornion kaupungin kehitys 400 vuoden aikana/
Utvecklingen av Torneå stad under 400 år

Elina Ahola, museilektor / museolehtori
09:30Vårat Land sång
Tornedalsteatern / Tornionlaakson teatteri
09:35Meänkieli luopi kulttuuria ja kehitystä/
Meänkieli skapar kultur och utveckling
Birger Winsa, kielitieteilijä ja kirjailija / språkvetare och författare
Paus / Tauko
10:15Synergiaa kulttuurin ja matkailun yhteistyöstä / Kultur och turismen – synergi från samarbetet
Pia Suonvieri, Kulttuurituottaja ja taiteilija / Kulturproducent och konstnär
10:30Finnmix
Tornedalsteatern / Tornionlaakson teatteri
10:40Konsert från Simon Issát Marainen
Jojkaren, poeten och skådespelaren
Paus / Tauko
11:05Det usynlige Folket / Näkymätön kansa
Kvääniteatteri
11:25Tornedalsrådet slog samman kultur- och besöksnäringsgrupperna – samarbetet ökar resultat / Tornionlaakson Neuvosto yhdisti kulttuuri- ja matkailutyöryhmät – yhteistyö kasvattaa tulosta
Pia Marttinen, ordförande Tornedalsrådets kultur- och besöksnäringsgruppen / Tornionlaakson neuvoston kulttuuri- ja matkailutyöryhmän puheenjohtaja
11:45Samtal / Loppukeskustelu
12:00Seminariet avslutas / Seminaari päättyy