Kulturseminarium – digitalt!

TISDAG 8. JUNI KL. 8:30-12:00 (SVENSK TID)

Spara datumet!

Interreg Nord – samverkansprojektet med Övertorneå kommun, Kvensk Institutt och Uleåborg Universitetet, ’Samverkansplattform för minoritetsspråk’, organiserar ett digitalt kulturseminarium i samverkan med Tornedalsrådet.

Programmet kommer att innehålla föreläsningar inom teman kulturkapital i området och minoritetsspråk, med musik, teater och diskussion.

Mer information om seminariet med program kommer snart, följ det senaste nyheterna på våra webbsidor www.kieliarena.com och www.tornedalen.org.

Spara datumet i kalendern och häng med du också!

Kulttuuriseminaari – dikitaalinen!

Tiistai 8 kesäkuu kl 8:30-12:00 (ruottin aika)

Pane muisto kalenterhiin!

Matarengin kunnan, Kainun Institutti:n ja Oulun Yliopiston Interreg Nord – yhteistyöprujekti ’Yhteistyöperusta vähemistökielile’ järjestää digitaalisen kulttuuriseminaarin yhteistyössä Tornionlaakson neuvoston kans.

Prukrammi tullee sisälthään luentoja alueen vähemistökielitten kulttuurikapitaalista ja mysiikkiä, teatteria ja keskustelua.

Lissää tietoja seminaarin prukrammista tullee heti, seuraa vereksiä uutisia meän vebbisivuila www.kieliarena.com ja www.tornedalen.org.

Säästä päivä kalenderissa ja tule mukhaan sieki!

Återupplivningen av ett hotat språk kräver engagemang

För att återuppliva ett hotat språk krävs engagemang och ansvarstagande både från individer och det offentliga. Övertorneå kommuns projekt Samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten anordnar tillsammans med Isofs språkråd ett meänkieliseminarium 13-14 november. 

-Språkseminariets föredrag kan inspirera, skapa engagemang och tro i att det är möjligt för hotade språk att överleva, Johanna Collen, projektledare och samordnare för minoritetsspråk vid Övertorneå kommun. 

Meänkieli i Sverige och kvänska i Norge är båda hotade minoritetsspråk med liknande utmaningar. Som en del av arbetet med att revitalisera språken hålls ett digitalt språkseminarium i Övertorneå på projektets hemsida Kieliarena.com. Programmet för seminariet berör många olika perspektiv på arbetet med återupplivningen av hotade språk. Det blir en resa på Nordkalotten med inspiration i form av språkbadsmetodik och standardiseringen av skriftspråk. 

-Det går att få tillbaka det som är på väg att försvinna, vilket kommer fram i Annika Pasanens föreläsning under fredagen, Johanna Collen. Annika Pasanen, forskare vid Helsingfors universitet berättar bland annat om sitt arbete med den hotade enaresamiskan i Finland. Hon berättar om hur viktigt det är med engagemang och ansvarstagande, inte bara från det offentliga utan även från individer.  

Under lördagen berättar Eira Söderholm, pensionerad biträdande professor vid Norges arktiska universitet om möjligheterna för ett gemensamt skriftspråk för meänkieli och kvänska.   

Kontaktperson:  

Johanna Collen, Projektledare och samordnare för minoritetsspråk vid Övertorneå kommun  

073-0737438 

Johanna.collen@overotnea.se   

Program för meänkieliseminariet

Den 13-14 november är det dags för meänkieliseminaiet som arrangeras av projektet tillsammans med Isof, du kan följa seminariet digitalt från kl 9.00 respektive dag på Kieliarena.com/video eller Youtube. Alla föreläsningar kommer även att vara textade på svenska.

Programmet för årets seminarium handlar inte direkt om meänkieli, utan temat är viktiga frågor under revitaliseringen av ett hotat minoritetsspråk som meänkieli och kvänska. Frågor som berörs är bland annat skriftspråkets standardisering, språkberikad undervisning och språkbad.

Program

Fredag 13 november 

Marja-Leena Kivelä/Uleåborgs universitet: Kreativ språkundervisning 

Annika Pasanen/Helsingfors universitet: Ett pånyttfött språk. Hur enaresamiskan återhämtade sig

Lördag 14 november 

Elina Palola/ Uleåborgs universitet: Finska skriftspråkets tillkomst och utveckling 

Helka Riionheimo/Östra Finlands universitet: Kiännä da elvytä! Översättarutbildning för karelskspråkiga 

Eira Söderholm/Norges arktiska universitet: Talemålet og skriftspråket til de finskættede minoritetene på Nordkalotten

Oversetter du til kvensk eller bestiller du oversettelser på kvensk? Da trenger vi din hjelp!

Övertorneå kommune driver sammen med Oulu universitet i Finland og Kvensk institutt i Norge prosjektet Samarbeidsplattform for minoritetsspråk på Nordkalotten som finansieres med støtte av Interreg Nord. 

Prosjektet sikter til å fremme minoritetsspråkene meänkieli i Sverige og kvensk i Norge for å skape former og strukturer for grenseoverskridende samarbeid innen utdannelse, kultur og næringsliv med de nasjonale minoritetenes sosiale kapital som utgangspunkt. 

Prosjektet kommer til og med til å utrede behov og forutsetninger rundt en felles oversetterutdannelse ettersom tilgangen på kvalifiserte oversettere for både meänkieli og kvensk er liten. 

Først kartlegger vi den aktuelle oversettersituasjonen i både Sverige og Norge og på basis av kartleggingen skrives en utviklingsplan som klargjør forutsetningene for en fremtidig oversetterutdannelse. 

Kartleggingsarbeidet har blitt påbegynt og vi trenger hjelp med å nå personer som oversetter til kvensk samt organisasjoner som bestiller oversettelser på kvensk. 

Gå inn på Kieliarena.com, der finner du linker til spørreskjemaer som du kan svare på frem til den 28. Oktober 2020.

Linker:

Spørreskjema for oversettere

Spørreskjema for oppdragsgivere som bestiller oversettelser til/fra kvensk