För att återuppliva ett hotat språk krävs engagemang och ansvarstagande både från individer och det offentliga. Övertorneå kommuns projekt Samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten anordnar tillsammans med Isofs språkråd ett meänkieliseminarium 13-14 november. 

-Språkseminariets föredrag kan inspirera, skapa engagemang och tro i att det är möjligt för hotade språk att överleva, Johanna Collen, projektledare och samordnare för minoritetsspråk vid Övertorneå kommun. 

Meänkieli i Sverige och kvänska i Norge är båda hotade minoritetsspråk med liknande utmaningar. Som en del av arbetet med att revitalisera språken hålls ett digitalt språkseminarium i Övertorneå på projektets hemsida Kieliarena.com. Programmet för seminariet berör många olika perspektiv på arbetet med återupplivningen av hotade språk. Det blir en resa på Nordkalotten med inspiration i form av språkbadsmetodik och standardiseringen av skriftspråk. 

-Det går att få tillbaka det som är på väg att försvinna, vilket kommer fram i Annika Pasanens föreläsning under fredagen, Johanna Collen. Annika Pasanen, forskare vid Helsingfors universitet berättar bland annat om sitt arbete med den hotade enaresamiskan i Finland. Hon berättar om hur viktigt det är med engagemang och ansvarstagande, inte bara från det offentliga utan även från individer.  

Under lördagen berättar Eira Söderholm, pensionerad biträdande professor vid Norges arktiska universitet om möjligheterna för ett gemensamt skriftspråk för meänkieli och kvänska.   

Kontaktperson:  

Johanna Collen, Projektledare och samordnare för minoritetsspråk vid Övertorneå kommun  

073-0737438 

Johanna.collen@overotnea.se