Övertorneå kommun driver tillsammans med Uleåborgs universitet i Finland och Kvensk Institutt i Norge projektet Samverkansplatform för minoritetsspråk på Nordkalotten som finansieras med stöd av Interreg Nord.

Projektet syftar till att främja minoritetsspråken meänkieli i Sverige och kvenska i Norge för att skapa former och strukturer för gränsöverskridande samarbete inom utbildning, kultur och näringsliv med de nationella minoriteternas sociala kapital som utgångspunkt.

Projektet kommer även att utreda behov och förutsättningar kring en gemensam översättarutbildning eftersom tillgången på kvalificerade översättare för både meänkieli och kvenska är liten.
Först kartlägger vi den aktuella översättarsituationen i både Sverige och Norge och på basis av kartläggningen skrivs en utvecklingsplan som klargör förutsättningarna för en framtida översättarutbildning.

Kartläggningsarbetet har påbörjats och vi behöver hjälp med att nå personer som översätter till meänkieli samt organisationer som beställer översättningar på meänkieli. Längst ner i detta inlägg finner du länkar till enkäterna.

Enkäten tar ungefär 10 minuter att svara på och är öppen fram till den 20:e oktober.

Länkar till enkäterna:

För dig som översätter meänkieli.

För dig som beställer översättningar på meänkieli.