Övertorneå kommune driver sammen med Oulu universitet i Finland og Kvensk institutt i Norge prosjektet Samarbeidsplattform for minoritetsspråk på Nordkalotten som finansieres med støtte av Interreg Nord. 

Prosjektet sikter til å fremme minoritetsspråkene meänkieli i Sverige og kvensk i Norge for å skape former og strukturer for grenseoverskridende samarbeid innen utdannelse, kultur og næringsliv med de nasjonale minoritetenes sosiale kapital som utgangspunkt. 

Prosjektet kommer til og med til å utrede behov og forutsetninger rundt en felles oversetterutdannelse ettersom tilgangen på kvalifiserte oversettere for både meänkieli og kvensk er liten. 

Først kartlegger vi den aktuelle oversettersituasjonen i både Sverige og Norge og på basis av kartleggingen skrives en utviklingsplan som klargjør forutsetningene for en fremtidig oversetterutdannelse. 

Kartleggingsarbeidet har blitt påbegynt og vi trenger hjelp med å nå personer som oversetter til kvensk samt organisasjoner som bestiller oversettelser på kvensk. 

Gå inn på Kieliarena.com, der finner du linker til spørreskjemaer som du kan svare på frem til den 28. Oktober 2020.

Linker:

Spørreskjema for oversettere

Spørreskjema for oppdragsgivere som bestiller oversettelser til/fra kvensk