Den 13-14 november är det dags för meänkieliseminaiet som arrangeras av projektet tillsammans med Isof, du kan följa seminariet digitalt från kl 9.00 respektive dag på Kieliarena.com/video eller Youtube. Alla föreläsningar kommer även att vara textade på svenska.

Programmet för årets seminarium handlar inte direkt om meänkieli, utan temat är viktiga frågor under revitaliseringen av ett hotat minoritetsspråk som meänkieli och kvänska. Frågor som berörs är bland annat skriftspråkets standardisering, språkberikad undervisning och språkbad.

Program

Fredag 13 november 

Marja-Leena Kivelä/Uleåborgs universitet: Kreativ språkundervisning 

Annika Pasanen/Helsingfors universitet: Ett pånyttfött språk. Hur enaresamiskan återhämtade sig

Lördag 14 november 

Elina Palola/ Uleåborgs universitet: Finska skriftspråkets tillkomst och utveckling 

Helka Riionheimo/Östra Finlands universitet: Kiännä da elvytä! Översättarutbildning för karelskspråkiga 

Eira Söderholm/Norges arktiska universitet: Talemålet og skriftspråket til de finskættede minoritetene på Nordkalotten