Ett av målen med projektet är att skapa ett kompetensutbyte i inlärningen av minoritetsspråk mellan förskolorna i Övertorneå och barnehagen i Norge. Eftersom fysiska möten för kompetensutbyte inte är möjligt i dagsläget har vi istället skapat en digital plattform för kompetensutbyte. På denna sida kan du som pedagog ta del av tips och pedagogiskt material som används för att lära ut minoritetsspråk i förskolan. Sidan kommer att uppdateras eftersom med fler tips på hur man kan lära ut minoritetsspråk i förskolan och barnehagen. Alla exempel är på meänkieli och kvänska men kan anpassas och användas för inlärningen av andra språk.

Sånger och ramsor

Lekar

Drama

Sagor

Samverkan