Yks projektin päämääristä oon kompetenssin vaihto minuriteettikielityössä Övertorneån ja Norjan esikouluitten välilä. Met olema sen takia laittahnee tämän tikitaalisen plattformin ko fyysiset kokkointumiset ei ole olhee maholisia koronapantemin takia. 

Sie joka olet petakooki saatat hakea tältä sivulta tipsiä ja petakookista materiaalia mitä saattaa käyttää minuriteettikielitten opettamisessa esikoulussa. Tätä sivua tulhaan päivittämhään uusila tipsilä pikku hiljaa. Kaikki esimerkit oon meänkielelä ja kväänin kielelä mutta niitä saatethaan käyttää muitten kielitten oppimisheen kans.

Laulut ja ramsut

Leikit

Traama

Satut 

Yhteistyö