Övertorneån kunta oon projektin omistaja ja koortineeraa projektia yhteistyössä Kväänin instituutin kans Norjassa Kvänsk institutt ja Oulun yliopiston kans Suomessa Uleåborgs universitet. Projektin laaja visuuni oon ette kehittää koulutusta, kulttuuria ja elinkeinoelämää kansalisten minuriteetitten sosiaalisen kapitaalin (kieli ja kulttuuri) kautta. 

Övertorneån kunta oon kehitysfaasissa. Tulevan kielisentrumin perustamisen eelä kunta haluaa panna vauhtia kansalishiin ja kansainvälishiin näätvärkhiin ja lua stryktyyrit pitkäaikaselle yhteistyöle. Övertorneån kunta näkkee tämän projektin oman toiminan kompetenssin kehittämisenä, etupäässä koulutuksessa, kulttuurissa ja elinkeinoelämässä. 

Tie yhteisheen kehityksheen oon yhteistyö. Yhteistyöplattformitten kautta tunnistethaan yhteiset haastheet jokka kielilä oon kummassaki maassa ja ratkasukeskheinen yhteistyö aukeaa. 

Yhteistyöplattformi oon tikitaalinen ja fyysinen. Meininki oon ette weppipaikasta ajan myötä tullee fuurymi minuriteettikielitten yhteistyöle Pohjoiskalotilla. Plattformi tekkee maholiseksi näätvärkin rakentamisen ja kuttuu tikitaalisheen ja analookisheen kompetenssin ja kokemuksen vaihtoon. 

Weppipaikka rakentaa siltaa kulttuurisille ja kielelisille estheile maitten välilä ja minimeeraa jeokraaffisen ja mentaalisen välimatkan aktööritten välilä kielimiljöissä Pohjoiskalotilla. 

Projektin aktiviteetitten kautta ilmenee kohtaamispaikkoja jokka stimyleeraava yhteistyötä. Aktiviteetit oon sopheutettu eri kohteryhmile eistämhään tionvaihtoa aktööritten välilä osaksi kulttuurin ja koulutuksen ja osaksi kulttuurin ja elinkeinoelämän sisälä.