Övertorneå kommun är projektägare och koordinerar projektet i samverkan med Kvensk institutt i Norge och Uleåborgs universitet i Finland. Den övergripande visionen är att utveckla utbildning, kultur och näringsliv genom de nationella minoriteternas sociala kapital (språk och kultur). 

Övertorneå kommun står i en utvecklingsfas. Inför en förestående språkcentrumetablering vill kommunen blåsa liv i både nationella och internationella nätverk och skapa strukturer för långsiktig samverkan. Övertorneå kommun ser även projektet som kompetensutvecklande för den egna verksamheten, främst inom utbildning, kultur och näringsliv. 

Vägen till gemensam utveckling stavas samverkan. Genom samverkansplattformar identifieras gemensamma utmaningar för språken i respektive land och öppnar för lösningsfokuserat samarbete.   

Samverkansplattformen är både digital och fysisk. Målet är att webbplatsen på sikt blir ett forum för utvecklingsarbete inom minoritetsspråk på Nordkalotten. Plattformen möjliggör nätverksbygge och inbjuder både till digitala och analoga kompetens- och erfarenhetsutbyten.   

Webbplatsen ska även överbrygga kulturella och språkliga barriärer mellan länder och minimera det geografiska och mentala avståndet mellan aktörer i de olika språkmiljöerna på Nordkalotten.  

Genom aktiviteter i projektet uppstår mötesplatser som stimulerar samverkan. Aktiviteterna är anpassade för olika målgrupper, för att främja kunskapsutbyte  mellan aktörer dels inom kultur och utbildning och dels inom kultur och näringsliv.  

Läs mer om aktiviteterna.