Välkommen till Kieliarena, ett samverkansprojekt för att främja minoritetsspråken på Nordkalotten. Här kan du hitta information om varför projektet är viktigt samt de olika aktiviteter som genomförs inom projektet.