Samverkan mellan förskola och äldreomsorg

När barn ofta vistas i en miljö där meänkieli och finska är de dominerande språken sker en naturlig överföring av minoritetsspråk mellan generationerna.