Yhteistyötä Pohjoiskalotilla 

Tervetuloa Kieliarehnaan. Kieliarena oon yhteistyöprojekti jossa eistethään Pohjoiskalotin minuriteettikieliä. Täältä sie löyät informasuunia siitä ette miksi projekti oon tärkeä ja informasuunia projektin aktiviteetistä.