Oversetter du til kvensk eller bestiller du oversettelser på kvensk? Da trenger vi din hjelp!

Övertorneå kommune driver sammen med Oulu universitet i Finland og Kvensk institutt i Norge prosjektet Samarbeidsplattform for minoritetsspråk på Nordkalotten som finansieres med støtte av Interreg Nord. 

Prosjektet sikter til å fremme minoritetsspråkene meänkieli i Sverige og kvensk i Norge for å skape former og strukturer for grenseoverskridende samarbeid innen utdannelse, kultur og næringsliv med de nasjonale minoritetenes sosiale kapital som utgangspunkt. 

Prosjektet kommer til og med til å utrede behov og forutsetninger rundt en felles oversetterutdannelse ettersom tilgangen på kvalifiserte oversettere for både meänkieli og kvensk er liten. 

Først kartlegger vi den aktuelle oversettersituasjonen i både Sverige og Norge og på basis av kartleggingen skrives en utviklingsplan som klargjør forutsetningene for en fremtidig oversetterutdannelse. 

Kartleggingsarbeidet har blitt påbegynt og vi trenger hjelp med å nå personer som oversetter til kvensk samt organisasjoner som bestiller oversettelser på kvensk. 

Gå inn på Kieliarena.com, der finner du linker til spørreskjemaer som du kan svare på frem til den 28. Oktober 2020.

Linker:

Spørreskjema for oversettere

Spørreskjema for oppdragsgivere som bestiller oversettelser til/fra kvensk

Översätter du till meänkieli eller beställer du översättningar på meänkieli? Då behöver vi din hjälp!

Övertorneå kommun driver tillsammans med Uleåborgs universitet i Finland och Kvensk Institutt i Norge projektet Samverkansplatform för minoritetsspråk på Nordkalotten som finansieras med stöd av Interreg Nord.

Projektet syftar till att främja minoritetsspråken meänkieli i Sverige och kvenska i Norge för att skapa former och strukturer för gränsöverskridande samarbete inom utbildning, kultur och näringsliv med de nationella minoriteternas sociala kapital som utgångspunkt.

Projektet kommer även att utreda behov och förutsättningar kring en gemensam översättarutbildning eftersom tillgången på kvalificerade översättare för både meänkieli och kvenska är liten.
Först kartlägger vi den aktuella översättarsituationen i både Sverige och Norge och på basis av kartläggningen skrivs en utvecklingsplan som klargör förutsättningarna för en framtida översättarutbildning.

Kartläggningsarbetet har påbörjats och vi behöver hjälp med att nå personer som översätter till meänkieli samt organisationer som beställer översättningar på meänkieli. Längst ner i detta inlägg finner du länkar till enkäterna.

Enkäten tar ungefär 10 minuter att svara på och är öppen fram till den 20:e oktober.

Länkar till enkäterna:

För dig som översätter meänkieli.

För dig som beställer översättningar på meänkieli.