Här hittar du videor från projektet och dess aktiviteter. På grund av coronaläget har många av projektets aktiviteter fått genomföras på distans och digitalt, här kan du ta del av dem även i efterhand.

Kulturseminarium

Den 8:e Juni anordnades ett digitalt kulturseminarium i samverkan med Tornedalsrådet. För den som missade att delta och är intresserad av att lära sig mer om kulturkapitalet i Tornedalen finns en föreläsning Birger Winsa höll i tillgänglig att se både här på hemsidan och på projektets Youtubekanal.

Språkseminarium

Projektet anordnar tillsammans med Institut för språk och folkminnen ett meänkieliseminarium. Det bjuds på en resa runt Nordkalotten med information och inspiration för de som är intresserade av minoritetsspråk och revitalisering. Videorna blir tillgängliga 9.00 respektive dag både här och på projektets Youtubekanal.

Har du några frågor eller funderingar om föreläsningarna, eller något du vill fråga någon av föreläsarna kan du skicka in dessa till: meankieli@isof.se, så svarar dem så fort dem kan.

Fredag 13 november

Program:

Marja-Leena Kivelä/Uleåborgs universitet: Kreativ språkundervisning 

Annika Pasanen/Helsingfors universitet: Ett pånyttfött språk. Hur enaresamiskan återhämtade sig

Lördag 14 november

Program

Elina Palola/ Uleåborgs universitet: Finska skriftspråkets tillkomst och utveckling 

Helka Riionheimo/Östra Finlands universitet: Kiännä da elvytä! Översättarutbildning för karelskspråkiga 

Eira Söderholm/Norges arktiska universitet: Talemålet og skriftspråket til de finskættede minoritetene på Nordkalotten

Fortbildningsdag 13 augusti

Övertorneå kommun höll i en fortbildningsdag med temat Övertorneå – Större än sin geografi! Under dagen hölls det tre olika föreläsningar som alla på ett eller annat sätt berörde temat. Stefan Aro tar upp Tornedalens historia och hur den har påverkat minoritetsspråkens utveckling i Tornedalen. Bengt Pohjanen berättar om hur det är att vara en trespråkig författare. Elin Anna Labba berättar om tvångsförflyttningarna av samer, en bortglömd del av vår historia.

Kick-off 1 April

Den första gemensamma aktiviteten i projektet var en digital kick-off för projektets samarbetspartners. Projektet presenterades och alla samarbetspartners berättade om sina roller i projektet samt sina förhoppningar om vad det kan leda till.