Här hittar du videor från projektet och dess aktiviteter. På grund utav coronaläget har många av projektets aktiviteter fått genomföras på distans och digitalt, här kan du ta del av dem även i efterhand.

Språkseminarium 13-14 november

Projektet anordnar tillsammans med Institut för språk och folkminnen ett meänkieliseminarium. Det bjuds på en resa runt Nordkalotten med information och inspiration för de som är intresserade av minoritetsspråk och revitalisering. Föreläsningarna blir tillgängliga 9.00 respektive dag både här och på projektets Youtubekanal.

Fortbildningsdag 13 augusti

Övertorneå kommun höll i en fortbildningsdag med temat Övertorneå – Större än sin geografi! Under dagen hölls det tre olika föreläsningar som alla på ett eller annat sätt berörde temat. Stefan Aro tar upp Tornedalens historia och hur den har påverkat minoritetsspråkens utveckling i Tornedalen. Bengt Pohjanen berättar om hur det är att vara en trespråkig författare. Elin Anna Labba berättar om tvångsförflyttningarna av samer, en bortglömd del av vår historia.

Kick-off 1 April

Den första gemensamma aktiviteten i projektet var en digital kick-off för projektets samarbetspartners. Projektet presenterades och alla samarbetspartners berättade om sina roller i projektet samt sina förhoppningar om vad det kan leda till.