Täältä sie löyät viiteoita projektin aktiviteetista. Koronatilantheen takia oon monet projektin aktiviteetit hääytty pittää tistansina ja tikitaalisesti. Täältä sie näet net jälkikätheen.

Kieliseminaari 

Projekti järjesti yhessä Isofin, Institutet för språk och folkminnen kans meänkieliseminaarin. Se oon ko reisu Pohjoiskalotille, missä oon informasuunia ja inspirasuunia niile jokka oon kiinnostunheet minuriteettikielistä ja kielenelvytyksestä. Viiteot mennee kattoa projektin Youtube-kanaalilta. Jos sulla oon kysymyksiä eli hunteerauksia föörelääsningistä, eli jotaki mitä haluat kysyä föörelääsaajilta niin saatat lähättää kysymykset: meankieli@isof.se, niin net vastaava niin hoppua ko maholista.

Perjantai 13. nuvemperiä 

Prukrammi 

Marja-Leena Kivelä/Oulun yliopisto: Kielelä rikastettu opetus 

Annika Pasanen/Helsingin yliopisto: Uuestisyntyny kieli. Kunka inarinsaamenkieli elvytethiin.

Lauantai 14. nuvemperiä 

Prukrammi 

Elina Palola/Oulun yliopisto: Suomen kirjakielen synty ja kehitys. 

Helka Riionheimo/Itä-Suomen yliopisto: Kiännä da elvytä! karjalankielisitten kääntäjäkoulutus.

Eira Söderholm/Norjan arktinen yliopisto: suomenkielisitten minuriteetitten puhekieli ja kirjakieli Pohjoiskalotilla.

Jatkokoulutuspäivä 13. aukustia 

Övertorneån kunta piti jatkokoulutuspäivän teemassa Övertorneå – Större än sin geografi! Päivän aikana piethiin kolme eri föörelääsninkiä jokka kaikin jollaki mallila kosketit teemaa. Stefan Aro otti ylös Tornionlaakson histuurian ja kunka se oon vaikuttanu minuriteettikielitten kehityksheen Tornionlaaksossa. Bengt Pohjanen kerto minkälaista oon olla kolmikielinen kirjailia. Elin Anna Labba kerto saamelaisitten pakkomuutosta, unhotettu osa meän histuuriaa.

Kick-off 1. aprilliä 

Ensimäinen yhteinen aktiviteetti projektissa oli projektin yhteistyökumppanitten tikitaalinen kick-off. Projekti esitelthiin ja kaikki yhteistyökumppanit kerroit heän rollista projektissa ja kans heän toihveista siittä mihin projekti saattaa johtaa.