Esikoulun ja vanhuuskoin yhteistyö

Ko lapset useasti oleskeleva semmosessa miljöössä missä meänkieli ja suomi oon se hallitteva kieli niin sillon minuriteettikieli siirtyy luonolisesti sukupolvelta toisele.